Beleidsregels Tijdelijke terrasverruiming

Geldend van 06-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Tijdelijke terrasverruiming
Citeertitel Beleidsregels Tijdelijke terrasverruiming 2022-2023-2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene plaatselijke verordening Gooise Meren
  2. Alcoholwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester. Deze regeling geldt tot en met 31 december 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-2022 nieuwe regeling

15-03-2022

gmb-2022-151210

Onbekend.