Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maashorst houdende regels omtrent grondprijsbeleid 2022 bouwkavels

Geldend van 05-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maashorst houdende regels omtrent grondprijsbeleid 2022 bouwkavels
Citeertitel Grondprijsbeleid 2022 bouwkavels
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2022 nieuwe regeling

24-03-2022

gmb-2022-148379

Onbekend.