Regeling vervallen per 01-10-2022

Notitie uitgangspunten gebruik openbare ruimte winkelgebieden en horeca Heemstede

Geldend van 01-04-2022 t/m 30-09-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Notitie uitgangspunten gebruik openbare ruimte winkelgebieden en horeca Heemstede
Citeertitel Notitie uitgangspunten gebruik openbare ruimte winkelgebieden en horeca Heemstede
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2022 01-10-2022 nieuwe regeling

22-03-2022

gmb-2022-146428

1003203