Uitvoeringsregeling Initiatievenfonds Preventie en Bestrijding van Armoede en Schulden 2022

Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Uitvoeringsregeling Initiatievenfonds Preventie en Bestrijding van Armoede en Schulden 2022
Citeertitel Uitvoeringsregeling Initiatievenfonds Preventie en Bestrijding van Armoede en Schulden 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2022 Vervangende regeling

29-03-2022

gmb-2022-143949

Collegebesluit d.d. 29 maart 2022, nr. 4.6