Uitvoeringsregel subsidiering jeugdverenigingen

Geldend van 01-11-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Uitvoeringsregel subsidiering jeugdverenigingen
Citeertitel Uitvoeringsregel subsidiering jeugdverenigingen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening gemeente Beesel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2018 nieuwe regeling

22-10-2018

Gemeenteblad 2018, 229269

Onbekend.