Subsidieregel economie gemeente Roerdalen 2022

Geldend van 30-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Roerdalen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregel economie gemeente Roerdalen 2022
Citeertitel Subsidieregel economie gemeente Roerdalen 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Roerdalen 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregel economie gemeente Roerdalen 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2022 nieuwe regeling

08-03-2022

gmb-2022-137399

Onbekend.