Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Dijk en Waard 2022

Geldend van 29-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Dijk en Waard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Dijk en Waard 2022
Citeertitel Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Dijk en Waard 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Dijk en Waard 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen 2021 Langedijk en de Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen 2021 Heerhugowaard.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-2022 nieuwe regeling

22-02-2022

gmb-2022-137003

Onbekend.