Aanwijzingsbesluit containerlocaties Transvaalwijk Haarlem

Geldend van 29-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Haarlem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit containerlocaties Transvaalwijk Haarlem
Citeertitel Aanwijzingsbesluit containerlocaties Transvaalwijk Haarlem
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-18192 exb-2022-18193

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening Haarlem 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-2022 nieuwe regeling

18-03-2022

gmb-2022-136912

2022/523770