Gemeente Voorst - Aanwijzingsbesluit verzamelplaats voor dode gezelschapsdieren Voorst 2022

Geldend van 26-03-2022 t/m heden

Intitulé

Gemeente Voorst - Aanwijzingsbesluit verzamelplaats voor dode gezelschapsdieren Voorst 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

gelet op artikel 3.5 van de Wet dieren en artikel 2 van de Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Voorst 2022;

besluit vast te stellen: Aanwijzingsbesluit verzamelplaats dode gezelschapsdieren Voorst 2022.

Artikel 1

Als verzamelplaats als bedoeld in artikel 2 van de Verordening dode gezelschapsdieren Voorst 2022 wordt aangewezen:

  • Kuipersdijk 11 in Klarenbeek, alwaar de Stichting Dierenasiel De Kuiperhoek gevestigd is.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit verzamelplaats dode gezelschapsdieren Voorst 2022.

Ondertekening

Twello, 21 december 2021

Burgemeester en wethouders,

Renske Helmer-Englebert, burgemeester

Lisette Wolbers-Cents, secretaris