Notitie cameratoezicht

Geldend van 26-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gouda
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Notitie cameratoezicht
Citeertitel Notitie cameratoezicht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 151c van de Gemeentewet
  2. Wet politiegegevens
  3. Wet bescherming persoonsgegevens BES
  4. artikel 441b van het Wetboek van Strafrecht
  5. artikel 10 van de Grondwet
  6. Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2022 nieuwe regeling

26-01-2016

gmb-2022-134040

Onbekend.