Notitie cameratoezicht

Geldend van 26-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gouda
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Notitie cameratoezicht
Citeertitel Notitie cameratoezicht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 151c van de Gemeentewet
  2. Wet politiegegevens
  3. Wet bescherming persoonsgegevens BES
  4. artikel 441b van het Wetboek van Strafrecht
  5. artikel 10 van de Grondwet
  6. Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2022 nieuwe regeling

26-01-2016

gmb-2022-134040

Onbekend.