Beleidskader Omvang Onderhoud Watersysteem

Geldend van 26-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vechtstromen
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Beleidskader Omvang Onderhoud Watersysteem
Citeertitel Beleidskader Omvang Onderhoud Watersysteem
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2022 nieuwe regeling

04-04-2017

wsb-2022-3506

Onbekend.