Regeling vervallen per 16-12-2023

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid tot invordering van gemeentelijke belastingen (Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2022)

Geldend van 25-03-2022 t/m 15-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid tot invordering van gemeentelijke belastingen (Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2022)
Citeertitel Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Invorderingswet 1990
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. artikel 231 van de Gemeentewet
 4. artikel 249 van de Gemeentewet
 5. artikel 250 van de Gemeentewet
 6. artikel 251 van de Gemeentewet
 7. artikel 252 van de Gemeentewet
 8. artikel 253 van de Gemeentewet
 9. artikel 254 van de Gemeentewet
 10. artikel 255 van de Gemeentewet
 11. artikel 256 van de Gemeentewet
 12. artikel 257 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2020.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2022 01-01-2022 16-12-2023 nieuwe regeling

25-01-2022

gmb-2022-129970

Z21103094/D-ADV–22176516