Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Borger-Odoorn januari 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Borger-Odoorn januari 2022
Citeertitel Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Borger-Odoorn 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-17306

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Invorderingswet 1990
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. artikel 231 van de Gemeentewet
 4. artikel 249 van de Gemeentewet
 5. artikel 250 van de Gemeentewet
 6. artikel 251 van de Gemeentewet
 7. artikel 252 van de Gemeentewet
 8. artikel 253 van de Gemeentewet
 9. artikel 254 van de Gemeentewet
 10. artikel 255 van de Gemeentewet
 11. artikel 256 van de Gemeentewet
 12. artikel 257 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 Nieuwe regeling

15-03-2022

gmb-2022-129633

Onbekend.