Beleidsregel Verduurzaming gebouwde omgeving

Geldend van 22-09-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Krimpen aan den IJssel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel Verduurzaming gebouwde omgeving
Citeertitel Beleidsregel Verduurzaming gebouwde omgeving
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-09-2022 regeling C onder 2

30-08-2022

gmb-2022-421743

Onbekend.
24-03-2022 01-02-2022 22-09-2022 nieuwe regeling

01-02-2022

gmb-2022-129485

Onbekend.