Openstellingsbesluit 2022 MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland

Geldend van 24-03-2022 t/m heden

Intitulé

Openstellingsbesluit 2022 MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland

Gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland,

Gelet op de in artikelen 3.5, 4.5 en 5.5 van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland;

Besluiten vast te stellen:

Openstellingsbesluit 2022 MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid- Holland

Artikel 1 Aanvraagperiode

Lid 1: Een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 3.5 van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid- Holland, wordt ingediend van 12 april 2022 09:00 tot en met 13 september 2022 17:00;

Lid 2: Een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikelen 4.5 en 5.5 van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid- Holland, wordt ingediend van 1 juni 2022 09:00 tot en met 13 september 2022 17:00.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst;

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit 2022 MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid- Holland

Ondertekening

Den Haag, 8 maart 2022,

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs H.M.M. Koek, secretaris

drs J. Smit, voorzitter