Verlofregeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Geldend van 24-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Verlofregeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Citeertitel Verlofregeling VRZHZ
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2022 nieuwe regeling

28-06-2021

bgr-2022-334

Onbekend.