Subsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2023

Geldend van 23-03-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

gelezen het voorstel van 21 februari 2022;

gelet op artikel 8, eerste lid, van de Subsidieregeling sterevenementen Gouda 2016;

gelet op artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling volksfeesten Gouda 2016;

besluit tot:

 • 1.

  Vaststelling van het totale subsidieplafond voor sterevenementen op € 198.100,00 in 2023 en de deelplafonds per sterevenement:

  • -

   Gouda bij Kaarslicht € 27.600,00

  • -

   Gouda Kaasstad € 128.900,00

  • -

   Goudse Keramiekdagen € 16.700,00

  • -

   Goudse Hofstedendagen € 3.800,00

  • -

   de Houtmansplantsoenconcerten € 10.200,00

  • -

   Zotte Zaterdag € 10.900,00

 • 2.

  Vaststelling van het totale subsidieplafond voor volksfeesten op € 48.500,00 in 2023 en de deelplafonds per volksfeest:

  • -

   Koningsnacht € 27.800,00

  • -

   Koningsdag € 7.900,00,

  • -

   Oranjeboulevard € 7.300,00

  • -

   Intocht Sinterklaas € 5.500,00

De wijze van verdeling van de subsidie is in de Subsidieregeling sterevenementen Gouda 2016 en de Subsidieregeling volksfeesten Gouda 2016 opgenomen.

 • 3.

  Het terugbetalen van de leges voor evenementenvergunningen in 2022 van niet gesubsidieerde evenementen, indien op basis van een reële verwachting een evenementenvergunning is aangevraagd, terwijl het evenement uiteindelijk toch niet plaats heeft kunnen vinden door Corona.

Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 8 maart 2022.

burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

drs. R.C. Bakker

de burgemeester,

mr. drs. P. Verhoeve