Beleidsregel grondstroken en adoptiegroen

Geldend van 23-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Weert
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel grondstroken en adoptiegroen
Citeertitel Beleidsregel grondstroken en adoptiegroen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel reststroken en adoptiegroen 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2022 nieuwe regeling

08-03-2022

gmb-2022-126273

DJ-1577198