Uitvoeringsregeling subsidiëring van verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties Peel en Maas 2022 e.v.

Geldend van 19-03-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Peel en Maas
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Uitvoeringsregeling subsidiëring van verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties Peel en Maas 2022 e.v.
Citeertitel Uitvoeringsregeling subsidiëring van verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties Peel en Maas 2022 e.v.
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR397692/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2022 01-01-2022 nieuwe regeling

14-03-2022

gmb-2022-121088

Onbekend.