Verordening werkgeverscommissie Heemstede 2022

Geldend van 19-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening werkgeverscommissie Heemstede 2022
Citeertitel Verordening werkgeverscommissie Heemstede 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 85 van de Gemeentewet
  3. artikel 107 van de Gemeentewet
  4. artikel 107a van de Gemeentewet
  5. artikel 107b van de Gemeentewet
  6. artikel 107d van de Gemeentewet
  7. artikel 107e van de Gemeentewet
  8. artikel 156 van de Gemeentewet
  9. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2022 nieuwe regeling

03-03-2022

gmb-2022-120892

721437