Regeling vervallen per 19-12-2023

Aanwijzingsbesluit Vergunninggebieden Zandvoort

Geldend van 01-07-2022 t/m 18-12-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Vergunninggebieden Zandvoort

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort;

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening 2022;

Overwegende dat:

 • -

  het college op basis van de Parkeerverordening 2022 de bevoegdheid heeft gekregen weggedeelten aan te wijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders;

 • -

  het college op basis van de Parkeerverordening 2022 de bevoegdheid heeft gekregen de tijdstippen vast te stellen waarop het parkeren aan vergunninghouders is toegestaan;

Besluit:

 • 1. aan te wijzen als gebied waarbinnen de weggedeelten bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders behoudens het bepaalde in het tweede en derde lid:

  • a.

   Zandvoort Centrum

  • b.

   Zandvoort Oud Noord;

  • c.

   Zandvoort Nieuw Noord

  • d.

   Zandvoort Zuid;

  • e.

   Bentveld

 • zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kaart en straatnamenlijst in bijlage A;

 • 2. aan te wijzen als weggedeelten die enkel bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders van een strandhuisjesvergunning als bedoeld in artikel 8 van de Nadere regels Parkeerverordening Zandvoort:

  • a.

   Boulevard Barnaart;

 • zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kaart in bijlage B;

 • 3. aan te wijzen als weggedeelten die niet bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders:

  • a.

   Boulevard Paulus Loot;

  • b.

   Haltestraat;

  • c.

   Grote Krocht;

  • d.

   Flemingplein;

  • e.

   alle weggedeelten en terreinen binnen vergunninggebied Bentveld;

 • zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kaart in bijlage C;

 • 4. de aanwijzing dagelijks (van maandag tot en met zondag) te laten gelden tussen 10.00 en 22.00 uur;

 • 5. dit besluit treedt in werking op 1 juli 2022.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

Tegen het besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van gemeente Zandvoort (https://www.zandvoort.nl/producten-en-diensten-op-alfabet/bezwaar-tegen-gemeentelijk-besluit/). U hebt hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Uw bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • -

  naam en adres;

 • -

  de verzenddatum van uw brief;

 • -

  het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • -

  de redenen voor uw bezwaar;

 • -

  datum en uw handtekening.

Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop 'bezwaar'.

U kunt de inwerkingtreding van het besluit niet uitstellen door een bezwaarschrift in te dienen.

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan bij de Rechtbank Noord-Holland een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer de voorlopige voorziening wordt aangevraagd, blijft het besluit in werking totdat over het verzoek is beslist. Pas nadat de voorlopige voorziening is toegewezen, wordt de werking van het besluit geschorst.

Het verzoek voorlopige voorziening moet aan dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift. Wij wijzen u er op dat u voor de behandeling van uw verzoek griffierecht moet betalen.

U kunt het verzoek voorlopige voorziening op twee manieren indienen:

 • -

  Digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet daarvoor wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U kunt op de genoemde site kijken voor de precieze voorwaarden.

 • -

  Per post. Het verzoek voorlopige voorziening moet in tweevoud worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, locatie Haarlem, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

BIJLAGE A - Vergunninggebieden

Kaart vergunninggebieden

afbeelding binnen de regeling

Straatnamenlijst vergunninggebied Zandvoort Centrum

Achterom

Kleine Krocht

Achterweg

Koningstraat

Agnetastraat

Kosterstraat

Badhuisplein

Kruisstraat

Bakkerstraat

l'Amistraat

Bodeweg

Louis Davidscarré

Boulevard de Favauge

Louis Davidsstraat

Brugstraat

Nieuwstraat

Burgemeester Engelbertsstraat

Noorderstraat

Burgemeester van Fenemaplein vanaf

huisnummer 4 (alle toevoegingen)

Oosterstraat

Oranjestraat

Buureweg

Pakveldstraat

Cornelis Slegersstraat

Passage

de Favaugeplein 

Poststraat

Diaconiehuisstraat

Prinsenhofstraat

Dorpsplein

Prinsesseweg

Duinstraat

Raadhuisplein

Duinweg

Rozenobelstraat

Eltzbacherstraat

Sandrinastraat

Gasthuishofj

Schelpenplein

Gasthuisplein

Schoolplein

Gasthuisstraat

Schoolstraat

Grote Krocht tot en met huisnummer 39

Haltestraat tot en met huisnummer 69 (oneven)

en tot en met huisnummer 62 (even)

Schuitengat

Smedestraat

Spoorbuurtstraat

Hobbemastraat 

Stationsstraat

Hulsmanstraat

Strandafgang De Favauge

Ir E J J Kuindersstraat tot en met huisnummer

11 (alle toevoegingen)

Strandweg

Swaluëstraat

Jan Snijerplein

Jan Steenstraat

Thorbeckestraat tot en met huisnummer 23

(oneven), geen even huisnummers

Kanaalweg

van Ostadestraat

Kerkdwarspad

Westerstraat

Kerkpad

Willemstraat

Kerkplein

Zeestraat

Kerksteeg

Zuidbuur

Kerkstraat

Straatnamenlijst vergunninggebied Zandvoort Oud Noord

A J van der Moolenstraat

Martinus Nijhoffstraat

Bilderdijkstraat

Nicolaas Beetslaan

Boulevard Barnaart

Ontvanger Schoutenstraat

Burgemeester Beeckmanstraat

Oosterveld

Burgemeester van Alphenstraat huisnummer 2

(alle toevoegingen)

Petrus de Blockstraat

Piet Heinstraat

Burgemeester van Fenemaplein

Pieter Paapstraat

Catharina van Rennesstraat

Potgieterstraat

Constantijn Huygensstraat

Rob Slotemakerstraat

da Costastraat

Ronald Ketellapperstraat

de Genestetstraat

Salomon Bartelsstraat

de Ruyterstraat 

Sara Roosstraat 

Dr Jac P Thijsseweg

Secretaris Bosmanstraat 

Dr Joh G Mezgerstraat

Staringstraat

Dr Smitstraat

Stationsplein

Hasebroekstraat

Strandafgang Barnaart

Heimansstraat

Ten Kateplantsoen

Helmersstraat

Tjerk Hiddesstraat

Hofdijkstraat

Tollensstraat

IJsbrand de Jongstraat vanaf huisnummer 13

(alle toevoegingen)

Trompstraat

van Galenstraat 

Ir E J J Kuindersstraat

van Kinsbergenstraat

J P Heijeplantsoen

van Lennepweg 

Jacob Catsstraat 

van Speijkstraat 

Jacob van Heemskerckstraat

Verzetsplein

Jan Koperstraat 

Vondellaan

Karel Doormanstraat

Willem Gertenbachstraat

Kromboomsveld

Willem Kloosstraat

Linnaeusstraat

Witte Veld

Straatnamenlijst vergunninggebied Zandvoort Nieuw Noord

Ampèrestraat

Lorentzstraat

Boerlagestraat

Max Planckstraat

Celsiusstraat

Musschenbroekstraat

Curiestraat

Newtonstraat

Darwinhof

Noorderduinweg

Duinpieperpad

Pasteurstraat

Duintjesveldweg

Professor van der Waalsstraat

Einsteinstraat

Professor Zeemanstraat

Fahrenheitstraat

Reinwardtstraat

Flemingstraat

's-Gravesandestraat

Galileistate

Thomsonstraat

Hertzstraat

Treubstraat

Kamerlingh Onnesstraat

van Leeuwenhoekstraat

Keesomplein

Voltastraat

Keesomstraat

Wattstraat 

Kochstraat

Straatnamenlijst vergunninggebied Zandvoort Zuid

Beatrixplantsoen

Marnix van Sint Aldegondestraat

Boulevard Paulus Loot

Matthijs Molenaarstraat 

Brederodestraat 

Max Euwestraat 

Burgemeester Nawijnlaan

Máximapark

Cornelis van der Werffstraat

Mr Troelstrastraat

Cort van der Lindenstraat

Nassauplein

de Savornin Lohmanstraat

Oosterparkstraat

De Schelp

Paradijsweg

de Wittstraat

Patrijzenstraat

Dr C A Gerkestraat

Piet Leffertsstraat

Dr de Visserstraat

Prins Mauritsstraat

Dr Kuyperstraat 

Regentesseweg 

Dr Schaepmanstraat

Seinpostweg

Emmaweg

Sophiaweg

Fazantenstraat

Strandafgang Paulus Loot

Frans Zwaanstraat

Strandafgang Zuiderduin

Grote Krocht vanaf huisnummer 41

Haarlemmerstraat

Thorbeckestraat vanaf huisnummer 25 (oneven)

en alle even huisnummers

Haltestraat vanaf huisnummer 71 (oneven) en

vanaf huisnummer 64 (even)

Tolweg

van Stolbergweg

Herman Heijermansweg 

Vinkenstraat

Hogeweg

Vuurboetstraat 

Ir G Friedhoffplein

Weimarweg

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 

Westerparkstraat

Julianaweg

Wilhelminaweg

Kennemerweg

Willem Draijerstraat

Koninginneweg

Kostverlorenstraat

Leeuwerikenstraat

Zandvoortselaan tot en met huisnummer 211

(oneven) en tot en met huisnummer 142

(even)

Lijsterstraat

Zuiderstraat

Marisstraat

Zuster Dina Brondersstraat

Straatnamenlijst vergunninggebied Bentveld

Bentveldsduin

Parnassialaan

Bentveldweg

Rockartsduinweg

Bramenlaan

Saxenrodeweg

Duindoornhof

Taxuslaan

Duindoornlaan

Teunisbloemlaan

Duinrooslaan

Westerduinweg

Duinwindelaan

Wikkelaan

Ebbingeweg

Groot Bentveld

Langelaan

Zandvoortselaan vanaf huisnummer 269

(oneven) en vanaf huisnummer 204 (even)

Zuidlaan

BIJLAGE B - Weggedeelten enkel bestemd voor het parkeren door houders van een strandhuisjesvergunning

afbeelding binnen de regeling

BIJLAGE C - Weggedeelten niet bestemd voor het parkeren door vergunninghouders

afbeelding binnen de regeling