Regeling vervallen per 01-01-2024

Algemene plaatselijke verordening Valkenswaard 2022

Geldend van 18-03-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenswaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Valkenswaard 2022
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Valkenswaard 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene plaatselijke verordening 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

27-01-2022

gmb-2022-118953

Onbekend.