Verordening nadeelcompensatie gemeente Druten

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Druten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening nadeelcompensatie gemeente Druten
Citeertitel Verordening nadeelcompensatie gemeente Druten
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt tegelijk met de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking. Deze regeling vervangt de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Druten.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

24-02-2022

gmb-2022-118659

Z/21/062642