Regels inzake adviesrecht en participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten Heusden 2022

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Regels inzake adviesrecht en participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten Heusden 2022

De raad van de gemeente Heusden,

gelet op de artikelen 16.15a onder b en 16.55 lid 7 Omgevingswet,

besluit:

 • 1.

  te bepalen dat overeenkomstig de navolgende tabellen het adviesrecht van de raad geldt voor de daarin genoemde activiteiten, waaraan alleen kan worden meegewerkt door een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, en/of participatie verplicht is.

 • 2.

  dat deze regels tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking treden.

Behoort bij besluit van de raad van 23 februari 2022.

de griffier,

drs. F.E.H.M. Backerra

Bijlage 1

Bebouwde kom

 

Activiteit

Adviesrecht

Participatie

1

 • -

  Bouwen van meer dan 1 woning

 • -

  Hieronder wordt ook begrepen de transformatie van bestaande gebouwen naar woningen en tijdelijke woningen.

 

x

2

 • -

  Het bouwen van meer dan 1 woning, waarbij niet voldaan wordt aan de beleidsregel ‘particuliere woningbouwverzoeken gemeente Heusden 2021’.

x

x

3

 • -

  Bouwen van 12 woningen of meer

x

x

4

 • -

  Verplaatsing en vestiging van risicovolle bedrijven, zoals aangeduid in het Besluit externe veiligheid inrichtingen

x

x

5

 • -

  Project of voorziening met het karakter van een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in de Ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling.

x

x

6

 • -

  Projecten op het gebied van natuurontwikkeling, infrastructuur en openbare ruimte, indien deze een omvang hebben van meer dan 0,5 ha.

x

x

7

 • -

  Project op het gebied van natuurontwikkeling, infrastructuur en openbare ruimte, met een omvang van meer dan 0,5 ha.

 

x

8

 • -

  Het realiseren van een zonneveld van meer dan 0,5ha

x

x

10

 • -

  Het plaatsen van windturbines met een hogere hoogte dan 20 meter

x

x

12

 • -

  Activiteit in strijd met de geldende, door de raad vastgestelde kaders.

x

x

Buitengebied

 

Activiteit

Adviesrecht

Participatie

 
 
 
 

1.

 • -

  Het bouwen van meer dan 1 woning

x

x

2.

 • -

  Project van agrarisch of ander bedrijf waarbij de omvang van het bouwblok groter worden dan 1,5 ha.

x

x

3.

 • -

  Project op het gebied van natuurontwikkeling, infrastructuur en openbare ruimte, indien deze een omvang heeft van meer dan 2 ha.

x

x

4.

 • -

  Projecten op het gebied van natuurontwikkeling, infrastructuur en openbare ruimte, met een omvang van meer dan 0,5 ha.

 

x

5.

 • -

  Zonneveld van meer dan 0,5 ha

x

x

6.

 • -

  Het plaatsen van windturbines hoger dan 20 meter

x

x

7

 • -

  Activiteit in strijd met geldende, door de raad vastgestelde kaders

x

x