Regeling vervallen per 21-07-2023

Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Heiloo 2022

Geldend van 31-03-2023 t/m 20-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Heiloo
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Heiloo 2022
Citeertitel Reglement van Orde van de gemeenteraad van Heiloo 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 16 van de Gemeentewet
  2. artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2023 21-07-2023 artikel 27

23-01-2023

gmb-2023-131591

Onbekend.
17-03-2022 31-03-2023 nieuwe regeling

07-03-2022

gmb-2022-115556

Onbekend.