Verdeel en Vestigingsbeleid en regels coffeeshop Hellevoetsluis 2022

Geldend van 16-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellevoetsluis
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verdeel en Vestigingsbeleid en regels coffeeshop Hellevoetsluis 2022
Citeertitel Vestigingsbeleid coffeeshop Hellevoetsluis
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3 van de Opiumwet
  2. artikel 13b van de Opiumwet
  3. artikel 6a van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen
  4. artikel 12 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen
  5. artikel 43 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen
  6. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2022 nieuwe regeling

10-03-2022

gmb-2022-113900

Onbekend.