Tweede herziening van de‘Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden gemeente Sluis’

Geldend van 31-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Sluis
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Tweede herziening van de‘Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden gemeente Sluis’
Citeertitel -
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2022 wijziging

08-03-2022

gmb-2022-111700

Onbekend.