Tweede herziening van de‘Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden gemeente Sluis’

Geldend van 31-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Sluis
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Tweede herziening van de‘Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden gemeente Sluis’
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2022 wijziging

08-03-2022

gmb-2022-111700

Onbekend.