Nadere regel Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen 2022

Geldend van 11-03-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Neder-Betuwe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regel Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen 2022
Citeertitel Nadere regel Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:23, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2022 01-01-2022 nieuwe regeling

01-03-2022

gmb-2022-106651

Z/22/080943