Afwegingskader passendheid omgeving voor huisvesting arbeidsmigranten – Short stay en flexwoningen

Geldend van 10-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Afwegingskader passendheid omgeving voor huisvesting arbeidsmigranten – Short stay en flexwoningen
Citeertitel Afwegingskader passendheid omgeving voor huisvesting arbeidsmigranten – Short stay en flexwoningen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-2022 nieuwe beleidsregel

15-07-2021

gmb-2022-104905

Onbekend.