Treasurystatuut 2022 Gemeente Zundert

Geldend van 09-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zundert
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Treasurystatuut 2022 Gemeente Zundert
Citeertitel Treasurystatuut Gemeente Zundert 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Wet financiering decentrale overheden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Treasurystatuut Gemeente Zundert 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-2022 nieuwe regeling

22-02-2022

gmb-2022-101403

ZD21044199