Volmacht taakveld vastgoed

Geldend van 09-03-2022 t/m heden

Intitulé

Volmacht taakveld vastgoed

De burgemeester van gemeente Dijk en Waard, de heer P. Rehwinkel, verleent volmacht aan

alle ambtenaren binnen het taakveld Vastgoed, hun hoofd en de directeur daarboven, om de gemeente Dijk en Waard namens hem te vertegenwoordigen bij de notaris en aldaar notariële akten en andere stukken te ondertekenen namens de gemeente.

Het is hen daarbij toegestaan deze bevoegdheden verder over te dragen aan een notaris.

Ondertekening

Heerhugowaard, 1 februari 2022,

De burgemeester van Heerhugowaard,

P. Rehwinkel