Tarieven Zorg in natura en Pgb 2022 voor inkoop ambulante Wmo en Jeugdhulp Wmo Druten

Geldend van 09-03-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Druten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Tarieven Zorg in natura en Pgb 2022 voor inkoop ambulante Wmo en Jeugdhulp Wmo Druten
Citeertitel Tarieven Zorg in natura en Pgb 2022 voor inkoop ambulante Wmo en Jeugdhulp Wmo
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. Jeugdwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-2022 01-01-2022 nieuwe regeling

13-01-2022

gmb-2022-100711

Onbekend.