Beleidsregels leerlingenvervoer Alblasserdam 2022

Geldend van 08-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Alblasserdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels leerlingenvervoer Alblasserdam 2022
Citeertitel Beleidsregels leerlingenvervoer Alblasserdam 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Alblasserdam 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-2022 Nieuwe regels

21-12-2021

gmb-2022-98639

Onbekend.