Adviesrecht gemeenteraad, verplichte participatie en delegatie onder de Omgevingswet

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Asten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Adviesrecht gemeenteraad, verplichte participatie en delegatie onder de Omgevingswet
Citeertitel Adviesrecht gemeenteraad, verplichte participatie en delegatie onder de Omgevingswet
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 bijlage 1

08-11-2022

gmb-2023-229447

2022080448
01-01-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

22-02-2022

gmb-2022-96825

Onbekend.