Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2022

Geldend van 05-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2022
Citeertitel Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Westland 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2022 nieuwe regeling

22-02-2022

gmb-2022-96728

Onbekend.