Regeling vervallen per 01-01-2023

Nadere regel Fonds Leefbaarheid 2022

Geldend van 10-03-2022 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordenveld
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regel Fonds Leefbaarheid 2022
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. Algemene subsidieverordening Noordenveld 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-2022 01-01-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

01-03-2022

gmb-2022-93498

Onbekend.