Verordening huisvesting arbeidsmigranten Moerdijk

Geldend van 05-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening huisvesting arbeidsmigranten Moerdijk
Citeertitel Verordening huisvesting arbeidsmigranten Moerdijk
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2022 Nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2022-92827

Onbekend.