Regeling vervallen per 31-12-2022

Nadere regel subsidie naamswijziging slavernijverleden gemeente Utrecht

Geldend van 03-03-2022 t/m 30-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regel subsidie naamswijziging slavernijverleden gemeente Utrecht
Citeertitel Nadere regel subsidie naamswijziging slavernijverleden Gemeente Utrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2022 31-12-2022 Regels Tegemoetkoming kosten achternaamswijziging tot slaag gemaakte mensen

22-02-2022

gmb-2022-92776

Onbekend.