Regeling vervallen per 02-03-2022

Gemeente Oldambt, Vastgesteld programma zon en wind 1.0

Geldend van 03-03-2022 t/m 01-03-2022

Intitulé

Gemeente Oldambt, Vastgesteld programma zon en wind 1.0

Het college maakt bekend dat de gemeenteraad op 31 januari 2022 het programma zon en wind 1.0 heeft vastgesteld. In dit programma staan de beleidskaders en toetsingskader voor zonnevelden en kleine windmolens die gelden in de gemeente Oldambt.

Het concept programma heeft voor inspraak ter inzage gelegen. Er zijn diverse zienswijzen ingediend. Het programma is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd.

De programma treedt daags na publicatie in werking. Het programma zon en wind 1.0 is geplaatst op de landelijke regelingenbank: www.wetten.nl. Het programma kan ook worden ingezien via www.gemeente-oldambt.nl/zon-en-wind.

2 maart 2022