Openstellingsbesluit 2022 Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

Geldend van 01-03-2022 t/m heden

Intitulé

Openstellingsbesluit 2022 Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

Gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland,

Gelet op artikel 4 van de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit 2022 Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

Artikel 1 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 2 van de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 wordt ingediend van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit 2022 Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017.

Ondertekening

Den Haag, 15 februari 2022,

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

Drs. H.M.M. KOEK, secretaris

drs J. SMIT, voorzitter