Regeling vervallen per 01-01-2023

Subsidieregeling lokaal sportakkoord gemeente Maashorst 2022

Geldend van 01-03-2022 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling lokaal sportakkoord gemeente Maashorst 2022
Citeertitel Subsidieregeling lokaal sportakkoord gemeente Maashorst 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2022 01-01-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

01-02-2022

gmb-2022-87275

Onbekend.