Beleid inzake de tijdelijke instandhouding van stacaravans en vrijstelling WRO

Geldend van 15-02-2001 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleid inzake de tijdelijke instandhouding van stacaravans en vrijstelling WRO
Citeertitel Beleid inzake de tijdelijke instandhouding van stacaravans en vrijstelling WRO
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening
  2. Woningwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2001 nieuwe regeling

05-02-2001

't Gazetje, 14-02-2001

Onbekend.