Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit Arnhem

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Arnhem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit Arnhem
Citeertitel Verordening op de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Arnhem
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Verordening op de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Arnhem
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

17-02-2022

gmb-2022-83178

626147