Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Gemert 2021

Geldend van 24-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gemert-Bakel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Gemert 2021
Citeertitel Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Gemert 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de bedrijveninvesteringszones

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021. De inwerkingtreding Verordening BIZ, en dus het vervallen van de Verordening reclamebelasting 2021, is afhankelijk van voldoende steun als resultaat van de draagvlakmeting.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2022 nieuwe regeling

10-12-2020

gmb-2022-80648

69457-2020