Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende regels omtrent jeugdhulp (Verordening jeugdhulp Edam-Volendam 2022)

Geldend van 22-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende regels omtrent jeugdhulp (Verordening jeugdhulp Edam-Volendam 2022)
Citeertitel Verordening Jeugdhulp Edam-Volendam 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-10328 exb-2022-10329

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.9 van de Jeugdwet
  2. artikel 2.10 van de Jeugdwet
  3. artikel 2.12 van de Jeugdwet
  4. artikel 8.1.1 van de Jeugdwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Jeugdhulp Edam-Volendam 2018.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nadere regels jeugdhulp Edam-Volendam 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2022 01-01-2022 nieuwe regeling

10-02-2022

gmb-2022-75330

Z21102689