Beleidsregels inkoop en aanbesteding 2022

Geldend van 19-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogeveen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels inkoop en aanbesteding 2022
Citeertitel Beleidsregels inkoop Hoogeveen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 160 van de Gemeentewet
  5. Aanbestedingswet 2012
  6. Aanbestedingsbesluit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2022 01-01-2022 Nieuwe regeling

15-02-2022

gmb-2022-73067

Onbekend.