Regeling vervallen per 01-03-2024

Beleidsregels Inkoop en aanbesteding 2022

Geldend van 19-02-2022 t/m 29-02-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie De Wolden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Inkoop en aanbesteding 2022
Citeertitel Beleidsregels Inkoop De Wolden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 160 van de Gemeentewet
  5. Aanbestedingswet 2012
  6. Aanbestedingsbesluit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2022 01-01-2022 01-03-2024 Nieuwe regeling

15-02-2022

gmb-2022-72844

Onbekend.