Mandaatbesluit GR Peelgemeenten 2022

Geldend van 19-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Asten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit GR Peelgemeenten 2022
Citeertitel Mandaatbesluit GR Peelgemeenten 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit bevoegdheden Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening en het Mandaatbesluit behandeling bezwaarschriften GR Peelgemeenten. Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester en de heffingsambtenaar van de gemeente Asten.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2022 01-01-2022 nieuwe regeling

02-02-2022

gmb-2022-72499

3.3.22