Regeling vervallen per 01-01-2024

Algemene Plaatselijke Verordening West Maas en Waal 2022

Geldend van 19-02-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie West Maas en Waal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening West Maas en Waal 2022
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening West Maas en Waal 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening West Maas en Waal 2022
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-9866

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

27-01-2022

gmb-2022-71331

Z.50877