Organisatieverordening Recreatieschap Twiske-Waterland

Geldend van 18-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Recreatieschap Twiske-Waterland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Organisatieverordening Recreatieschap Twiske-Waterland
Citeertitel Organisatieverordening Recreatieschap Twiske-Waterland
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 52 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2022 nieuwe regeling

02-12-2021

bgr-2022-185

2021/17